Przejdź do głównej zawartości

Zbigniew Herbert po angielsku

Zbigniew Herbert

w angielskich tłumaczeniach


Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Introduction by A. Alvarez. Translated by 
 Czesław Miłosz and Peter Dale Scott. Harmondsworth: Penguin, 1968.

Herbert, Zbigniew. The Passion of Our Lord painted by an anonymous hand from the circle of Rhenish Masters. Translated by Adam Czerniawski. London: Menard Press, 1973.

Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Translated by John and Bogdana Carpenter. Oxford: New York: Oxford University Press, 1977.

Herbert, Zbigniew. Philosophers’ Den. Translated by Paul Mayewski. New York: Humanities Institute, 1983.

Herbert, Zbigniew. Report from the Town Under Siege. Translated by Bogusław Rostworowski. Portland: Trace Editions, 1984.

Herbert, Zbigniew. Barbarian in the Garden. Translated by Michael March and Jarosław Anders. Manchester: Carcanet, 1985.

Herbert, Zbigniew. Report from the Besieged City and Other Poems. Translated by John and Bogdana Carpenter. New York: Ecco Press, 1985.

Herbert, Zbigniew. Mr. Cogito. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NJ: Ecco Press, 1993.

Herbert, Zbigniew. Still Life with a Bridle: Essays and Apocryphas. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NY: Ecco Press, 1993.

Herbert, Zbigniew. The King of the Ants. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NJ: Ecco Press, 1999.

Herbert, Zbigniew. Elegy for the Departure and Other Poems. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NJ: Ecco Press, 1999.

Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Selected by Tomasz Kunz. Afterword by John and Bogdana Carpenter. Translated by John and Bogdana Carpenter, 

Czesław Miłosz, Peter Dale Scott. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.

Herbert, Zbigniew. Epilog burzy: Epilogue of the Storm. Edited by Maria Dorota Pieńkowska. Warszawa: Libros, 2001.

Herbert, Zbigniew. The Collected Poems, 1956-1998. Introduction by Adam Zagajewski. Translated by Alissa Valles. New York: Ecco Press, 2007.

Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Selected by Tomasz Kunz. Afterword by John and Bogdana Carpenter. Translated by John and Bogdana Carpenter and others. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, 2007.

Herbert, Zbigniew. Zbigniew Herbert, 1924-1998. Edited with an introduction by Adam Zagajewski. Translated by various hands. Warszawa: Ministry of Foreign Affairs, 2008.

Herbert, Zbigniew. The Collected Prose: 1948-1998. Edited with an introduction by Alissa Valles. Preface by Charles Simic. Translated by Michael March and others. New York: Ecco Press, 2010.

Lista ta ukazała się w:

Michael J. Mikoś, Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej, Katowice 2012, str. 51-52.
Publikujemy za zgodą Autora (Michael J. Mikoś, Professor and Chair Department of Foreign Languages and Literature, University of Wisconsin-Milwaukee).


Komentarze

Popularne posty za ostatni miesiąc

Elżbieta Mazur | Poetyckie i ikoniczne znaki róży Zbigniewa Herberta

Wiersze Zbigniewa Herberta będące studium recepcji dzieł plastycznych, zainteresowanie problematyką odbioru sztuki, fenomenem jej ponadczasowości, jak również komentowanie procesów malarskich językiem eseju potwierdzają nie tylko fakt, że poeta rozmiłował się na dobre w sztuce słowa. Świadczą też o fascynacji malarstwem, był on przecież znakomitym znawcą sztuk plastycznych oraz recenzentem wystaw indywidualnych. Istnieje także sfera jego działalności artystycznej nieco mniej znana, mianowicie kilka tysięcy rysunków, które znajdują się w Archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie. W ostatnich edycjach twórczości Herberta oraz studiach o dorobku poety rysunki wykorzystywane są na przykład do wzbogacenia szaty graficznej [1], zaś wydawcy tychże „ikonograficznych przewodników” skupiając się na dorobku literackim oraz artystycznym autora, starają się przybliżyć jego proces twórczy. Potwierdzeniem opinia:
„Wydaje się, jakby myśl, słowo, rysunek uzupełniały się wzajemnie i kome…

Cywilizacja rzymska w twórczości Herberta

Józef Maria Ruszar Rzym w esejach i wierszach Herberta (Wstęp do książki „Cywilizacja rzymska w twórczości Herberta”)Przedmiotem podjętych przeze mnie badań jest literacki obraz cywilizacji rzymskiej w twórczości Zbigniewa Herberta. Chciałbym w sposób twórczy nawiązać do tradycji badań nad wyobraźnią poetycką, tematami literackimi i sposobami jej ujmowania. Ponieważ wykreowany przez poetę obraz jawi się jako wieloaspektowy i wielowymiarowy, nie wystarczyły mi narzędzia, jakich dostarcza krytyka tematyczna (silnie akcentująca tło psychologiczne obrazu poetyckiego). W interpretacji Herbertowego obrazu Rzymu konieczne było uwzględnienie kontekstu historyczno-kulturowego, a także tak dorobku tak różnych dziedzin wiedzy, jak historiozofia czy koncepcje rozwoju gospodarczego. Skoro obrazy kreowane przez poetę nie pojawiają się ex nihilo lecz wpisują się w różne konteksty, to oznacza to także, że pytania o nie dotyczą również różnych tradycji kreowania obrazu – badamy przecież wiz…

Napis. Liryka, epika, dramat | Kwartalnik

Serdecznie zapraszam na promocję pierwszego (a właściwie zerowego) numeru nowego Kwartalnika „Napis. Liryka, epika, dramat”, oraz pierwszych trzech książek monograficznych poświęconych współczesnym polskim autorom.
Józef Maria Ruszar

Warszawa
12 grudnia, godz. 19.00
Big Book Cafe
Jarosława Dąbrowskiego 81

Będą czytane wiersze Tadeusza Różewicza, Jana Polkowskiego, Agaty Jabłońskiej, Małgorzaty Lebdy, Andrzeja Niewiadomskiego i Edwarda Pasewicza, a także fragment nie wydanej jeszcze powieści Stefana Türschmida.
Wystąpią: Lidia Sadowa i Andrzej Mastalerz.
W grudniu 2018 roku ukaże się „Kwartalnik kulturalny Napis. Liryka. Epika. Dramat”, zawierający również wkładkę tematyczną, poświęconą gra­fice Jacka Sroki. Publikacja ukaże się wraz z trzema książkami – są to mono­grafie wraz z antologiami tekstów – Andrzej Sulikowski „Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera”, Adrian Gleń „Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera” oraz Maciej Woźniak „Podróż przez rze­czy…