Przejdź do głównej zawartości

Zbigniew Herbert po angielsku

Zbigniew Herbert

w angielskich tłumaczeniach


Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Introduction by A. Alvarez. Translated by 
 Czesław Miłosz and Peter Dale Scott. Harmondsworth: Penguin, 1968.

Herbert, Zbigniew. The Passion of Our Lord painted by an anonymous hand from the circle of Rhenish Masters. Translated by Adam Czerniawski. London: Menard Press, 1973.

Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Translated by John and Bogdana Carpenter. Oxford: New York: Oxford University Press, 1977.

Herbert, Zbigniew. Philosophers’ Den. Translated by Paul Mayewski. New York: Humanities Institute, 1983.

Herbert, Zbigniew. Report from the Town Under Siege. Translated by Bogusław Rostworowski. Portland: Trace Editions, 1984.

Herbert, Zbigniew. Barbarian in the Garden. Translated by Michael March and Jarosław Anders. Manchester: Carcanet, 1985.

Herbert, Zbigniew. Report from the Besieged City and Other Poems. Translated by John and Bogdana Carpenter. New York: Ecco Press, 1985.

Herbert, Zbigniew. Mr. Cogito. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NJ: Ecco Press, 1993.

Herbert, Zbigniew. Still Life with a Bridle: Essays and Apocryphas. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NY: Ecco Press, 1993.

Herbert, Zbigniew. The King of the Ants. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NJ: Ecco Press, 1999.

Herbert, Zbigniew. Elegy for the Departure and Other Poems. Translated by John and Bogdana Carpenter. Hopewell, NJ: Ecco Press, 1999.

Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Selected by Tomasz Kunz. Afterword by John and Bogdana Carpenter. Translated by John and Bogdana Carpenter, 

Czesław Miłosz, Peter Dale Scott. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.

Herbert, Zbigniew. Epilog burzy: Epilogue of the Storm. Edited by Maria Dorota Pieńkowska. Warszawa: Libros, 2001.

Herbert, Zbigniew. The Collected Poems, 1956-1998. Introduction by Adam Zagajewski. Translated by Alissa Valles. New York: Ecco Press, 2007.

Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Selected by Tomasz Kunz. Afterword by John and Bogdana Carpenter. Translated by John and Bogdana Carpenter and others. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, 2007.

Herbert, Zbigniew. Zbigniew Herbert, 1924-1998. Edited with an introduction by Adam Zagajewski. Translated by various hands. Warszawa: Ministry of Foreign Affairs, 2008.

Herbert, Zbigniew. The Collected Prose: 1948-1998. Edited with an introduction by Alissa Valles. Preface by Charles Simic. Translated by Michael March and others. New York: Ecco Press, 2010.

Lista ta ukazała się w:

Michael J. Mikoś, Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej, Katowice 2012, str. 51-52.
Publikujemy za zgodą Autora (Michael J. Mikoś, Professor and Chair Department of Foreign Languages and Literature, University of Wisconsin-Milwaukee).


Komentarze

Popularne posty za ostatni miesiąc

Karol Hryniewicz | Potęga smaku

Karol Hryniewicz „Potęga smaku” – Smak wolności Zbigniewa Herberta teoria działania estetycznego? Dopóki państwo pozwala sobie mieszać się do literatury, dopóty literatura ma prawo mieszać się do spraw państwa .
(Josif Brodski, Przemówienie Noblowskie) [1]
Można by było spierać się o słuszność przytoczonego sądu, w którego apodyktycznym brzmieniu da się wyczuć intencję nobilitacji literatury czy sztuki poprzez presuponowaną nadzieję na ich sprawczą moc. Zasadność owego hipotetycznego sporu zakwestionowana zostanie wówczas, gdy odkryjemy, że realność desygnatu cytowanego zdania została przez jego autora określona – by posłużyć się konstrukcją Lyotarda – wraz ze zmianą protokołu ustalania realności i trybunału, mogącego dostrzec w mówiącym poszkodowanego, który zyskał środki do dowiedzenia swojej szkody. Tę abstrakcyjnie przedstawioną sytuację można łatwo ożywić poprzez włączenie w schemat narracji biograficznej, której bohaterem jest Josif Brodski. Nie o to jednak chodzi, by wypełniać ją te…

Relacja z XVI Warsztatów Herbertowskich

W dniach 7-12 września we Lwowie odbyły się XVI Warsztaty Herbertowskie zatytułowane „Ataman Łoboda” – Józef Łobodowski, Gustaw-Herling Grudziński i doświadczenie łagrowe. W ubiegłym roku Warsztaty Herbertowskie obchodziły piętnastolecie i zamieniły się w I Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej. W tej formie będą odbywać się co trzy lata. Ponadto zostały objęte formalną i finansową opieką przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie organizatorem konferencji jest Instytut Literatury.

W wydarzeniu wzięli udział badacze z całego świata. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Centrum Badań Problematyki Sześćdziesiątnictwa Ukraińskiego Instytutu Literatury im. T.H. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Akademią Ignatianum w Krakowie, Domem Pielgrzyma im. bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Obrzędu Łacińskiego. Podczas Warsztatów, w których udział wzięli zarówno profesorowie, jak i studenci, zaprezentowano wiele interesujących wystą…

Elżbieta Mazur | Poetyckie i ikoniczne znaki róży Zbigniewa Herberta

Wiersze Zbigniewa Herberta będące studium recepcji dzieł plastycznych, zainteresowanie problematyką odbioru sztuki, fenomenem jej ponadczasowości, jak również komentowanie procesów malarskich językiem eseju potwierdzają nie tylko fakt, że poeta rozmiłował się na dobre w sztuce słowa. Świadczą też o fascynacji malarstwem, był on przecież znakomitym znawcą sztuk plastycznych oraz recenzentem wystaw indywidualnych. Istnieje także sfera jego działalności artystycznej nieco mniej znana, mianowicie kilka tysięcy rysunków, które znajdują się w Archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie. W ostatnich edycjach twórczości Herberta oraz studiach o dorobku poety rysunki wykorzystywane są na przykład do wzbogacenia szaty graficznej [1], zaś wydawcy tychże „ikonograficznych przewodników” skupiając się na dorobku literackim oraz artystycznym autora, starają się przybliżyć jego proces twórczy. Potwierdzeniem opinia:
„Wydaje się, jakby myśl, słowo, rysunek uzupełniały się wzajemnie i kome…