Przejdź do głównej zawartości

Warsztaty Herbertowskie 2014

Warsztaty Herbertowskie w 90. rocznicę urodzin Poety
8-11 listopada 2014 Kraków
Wszystkie sesje
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, ul. Sławkowska 14
PROGRAM
Interpretacje poezji i prozy

IMG_1028
ROK HERBERTA. Kraków, Mały Rynek, 2008 rok. Otwarcie wystawy „Twoja i moja katedra”

8 listopada, sobota, IMJT ul. Sławkowska 14
Sesja poranna, godz. 9.00 – 14.00
Prof. dr hab. Wojciech Gutowski
W kręgu Herbertowskiej przestrzennej symboliki egzystencji
Ściany (Wiersze rozproszone, 1969 – 1980)
Karolina Górniak, Uniwersytet Jagielloński
Milczenie natury
Dęby (Elegia na odejście)
Grzegorz Pertek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Tkanina istnienia
Równowaga (Hermes pies i gwiazda)
Anna Hajduk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wymyślić nieśmiertelność. O ciągłości mistycznego istnienia
Co robią nasi umarli (Hermes pies i gwiazda)
Michał Wachuła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
U wrót ironii
U wrót doliny (Hermes pies i gwiazda)
(przerwa 30 min)
Prof. dr hab. Zofia Zarębianka, Uniwersytet Jagielloński
Który wypełniasz mnie do dna
Usta proszą (Utwory rozproszone 1951-55)
Jakub Andrzej Jurkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Usłysz nas Srebrnołuki
Fragment (Studium przedmiotu)
Anna Stec-Jasik, Uniwersytet Jagielloński
Na dnie wszystkich wspomnień
Pan Cogito a pewne mechanizmy pamięci (Wiersze rozproszone, 1955/56 – 1968)
Iwona Grabska, Uniwersytet Jagielloński
List do przyjaciela
Korespondencja Zbigniewa Herberta ze Zdzisławem Najderem
(przerwa)
Dr hab. prof. UKSW Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ostatnie rzeczy Zbigniewa Herberta
Elegia na odejście pióra atramentu lampy (Elegia na odejście)
Dr hab. prof. UG Marek Adamiec, Uniwersytet Gdański
Co mogę jeszcze zrobić dla Pana
Co mogę jeszcze zrobić dla Pana (Epilog burzy)
Daria Murlikiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Nieruchoma epifania
Objawienie (Studium przedmiotu)
(przerwa obiadowa)
8 listopada, sobota, IMJT ul. Sławkowska 14
Sesja popołudniowa, godz. 16.00 – 18.00
Justyna Pyzia, Uniwersytet Jagielloński
Wkraczali we mnie ostro
Wstyd (Rovigo)
Dorota Poślednia, Uniwersytet Zielonogórski
Bez słów zaklęć i płaczu
Babcia (Epilog burzy)
(przerwa)
Dr Agnieszka Kramkowska, Instytut badań Literackich
Kolorowa bariera raju
Madonna z lwem, (Hermes pies i gwiazda)
Dr hab. Radosław Sioma, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nienazwane, niejasne
Zejście (Napis)
18.00 Bankiet z okazji 10-lecia Warsztatów Herbertowskich
i Biblioteki Pana Cogito
   Okladka_7_Miedzy-Nami-a-Swiatlem  Okladka_4_Bor-Nici  Okladka_3_Pojecia-Kielkujace-w-Rzeczy

Okladka_2_Otwieranie-Glosu  Okladka_1_Niepewna-Jasnosc-Tekstu  Okladka_8_Swiaty-z-Marzenia
 Ostatnie pozycje z serii Biblioteka Pana Cogito

9 listopada, niedziela, IMJT ul. Sławkowska 14
Msza św. godz. 9.00 – 9.30
Sesja poranna, godz. 9.30 – 14.30
Dr hab. Marek Karwala, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dałeś nam Panie ziemię piękną
Psalm (Utwory rozproszone)
Dr hab. prof. UAM Agata Stankowska-Kozyra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Bez rosy ludzkiego strachu
Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana (Wiersze rozproszone 1948/9 – 1950)
Dr hab. Tomasz Tomasik, Akademia Pomorska w Słupsku
Mistrz empirii. Niewierny Tomasz według Herberta
Tomasz (EB) i Tomasz (proza poetycka)
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński
Egipskie wiersze
Ankhenaton i Neferetiti (Hermes pies i gwiazda)
(przerwa 30 min.)
Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
Paradoksy czy granice poznania?
Ścieżka (Napis)
Dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, Uniwersytet Łódzki
Historia magistra vitae non est. Zbigniewa Herberta Współczesność historii
Czas przeszły teraźniejszy (MD)
Dr hab. prof. UG Dariusz Konrad Sikorski, Uniwersytet Gdański
Proces Zbigniewa H., czyli dlaczego nie wygłoszę ostatniego słowa
Proces (Raport z oblężonego miasta)
Gerard Studziński, Uniwersytet Jagielloński
O piekle i w piekle. Herbert i Mandelsztam
Z. Herbert, Pan Cogito o piekle (PC) i O. Mandelsztam, Пусти меня, отдай меня, Воронеж…
(przerwa obiadowa)
9 listopada, niedziela, IMJT ul. Sławkowska 14
Sesja popołudniowa, godz. 16.30 – 18.30
Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski, Uniwersytet Śląski
Ta igraszka dla rzeszy
Mitteleuropa (Rovigo)
Dr hab. profesor UAM Wiesław Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Herbert i Conrad
(przerwa)
Dr hab. Iwona Mityk, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Widok jest pyszny, jeśli przywołać na pomoc odpowiednią perspektywę
Ofiarowanie Ifigenii (Hermes pies i gwiazda)
Agnieszka Łazicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
Cielesne istnienie jako zarodek sensu
Kłopoty małego stwórcy (Struna światła)

Promocja 20 pozycji z serii Biblioteka Pana Cogito:
J. M. Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014
Książkę zaprezentują: Wojciech Kudyba i Anna Stec-Jasik
 slonce

10 listopada, poniedziałek, IMJT ul. Sławkowska 14
Sesja poranna, godz. 9.00 – 14.00
Dr hab. Jerzy Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki
Szamotanina dźwięków
Klawesyn (Hermes pies i gwiazda)
Dr Mateusz Antoniuk, Uniwersytet Jagielloński
Archeologia wiersza
Sprawozdanie z badań w The Beinecke Rare Book & Manuscript Library
Dr Joanna Adamowska, Uniwersytet Wrocławski
Portret artysty. Gauguin według Herberta
Gauguin. Koniec (Studium przedmiotu)
Maciej Tabor, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
Drzwi z hukiem zamknięte przed tajemnicą
Motywy religijne w niepublikowanych wierszach z późnych notatników Zbigniewa Herberta
(przerwa)
Dr Michał Mrugalski, Uniwersytet w Tybindze
Niemcy czytają Studium przedmiotu
Studium przedmiotu (Studium przedmiotu)
Dr Małgorzata Peroń, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ukryć się w słowach
Jedwab duszy (Hermes pies i gwiazda)
Eliza Kącka, Uniwersytet Warszawski
Czarny i biały Norwid
Pora (Epilog burzy)
Łukasz Gębski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Królewska gra
Szachy (Epilog burzy)
(przerwa na obiad)
10 listopada, poniedziałek, IMJT ul. Sławkowska 14
Sesja popołudniowa, godz. 16.00 – 18.30
Dr hab. prof. UwB Dariusz Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku
Kłamliwa baśń?
Epos (Wiersze rozproszone, 1951 – 1955)
Dr Magda Śniedziewska
Bez krzyku przerażenia
Dawni mistrzowie (Raport z oblężonego miasta)
(przerwa)
Katarzyna Bielewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Językowe ślady po katastrofie
Lament oderwanego poety (Utwory rozproszone 1949 – 1950)
Dr Karol Hryniewicz, Uniwersytet Warszawski
Chrząknij znacząco
Pudełko zwane wyobraźnią (Studium przedmiotu)
Promocja 19 pozycji z serii Biblioteka Pana Cogito:
Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014
Książkę zaprezentują: Wojciech Ligęza i Józef Maria Ruszar

cogito 

11 listopada, wtorek, IMJT ul. Sławkowska 14
Sesja poranna, godz. 9.00 – 13.00
Prof. dr hab. Jakub Lichański, Uniwersytet Warszawski
Powtórne odczytanie po pół wieku
Powrót prokonsula (Studium przedmiotu)
Dr Monika Bieniek, Uniwersytet Jagielloński
Historia głucho o nich milczy
Wilki (Rovigo)
(przerwa)
Katarzyna Wojtkowska, Instytut Myśli Józefa Tischnera
Skarbiec wszystkich nieszczęść
Pan Cogito – powrót (Raport z oblężonego Miasta)
Anna Karwatka, Uniwersytet Wrocławski
Więzień powinności
Prolog (Napis)
Dr hab. Mirosław Tyl, Uniwersytet Śląski
Lekcja greki
Anabaza (Raport z oblężonego miasta)
Dr Józef Maria Ruszar, Akademia Ignatianum w Krakowie
Długa historia w krótkim epizodzie
Epizod z Saint Benoît (Napis)
Zakończenie
(lunch i pożegnanie gości)
Mapa dojazdu
 Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, Sławkowska 14
sławkowska
Kościół św. Antoniego 02-2Lwów, Kościół św. Antoniego – miejsce chrztu św. Zbigniewa Herberta, fot. JMR
W tegorocznych warsztatach udział biorą
pracownicy i doktoranci następujących uczelni:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Instytut Badań Literackich
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet w Tybindze

Komentarze

Popularne posty za ostatni miesiąc

Warsztaty Herbertowskie 2019

Львів/Lwów-Brzuchowice 7–12 września 2019We Lwowie, mieście narodzin Zbigniewa Herberta, odbywają się XVI Warsztaty Herbertowskie. 

Głównym tematem tegorocznych Warsztatów będzie twórczość Józefa Łobodowskiego, wielkiego zwolennika zbliżenia polsko-ukraińskiego. Referaty będą wygłaszane w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim (z tłumaczeniem na język polski).


ВІдеотур в Домі Паломника що знаходиться у Брюховичах Dom Pielgrzyma  im. Błogosławionego Jakuba Strzemię
79491 Lwów-Brzuchowice, ul. Lwowska, 62.
Elżbieta Mazur | Poetyckie i ikoniczne znaki róży Zbigniewa Herberta

Wiersze Zbigniewa Herberta będące studium recepcji dzieł plastycznych, zainteresowanie problematyką odbioru sztuki, fenomenem jej ponadczasowości, jak również komentowanie procesów malarskich językiem eseju potwierdzają nie tylko fakt, że poeta rozmiłował się na dobre w sztuce słowa. Świadczą też o fascynacji malarstwem, był on przecież znakomitym znawcą sztuk plastycznych oraz recenzentem wystaw indywidualnych. Istnieje także sfera jego działalności artystycznej nieco mniej znana, mianowicie kilka tysięcy rysunków, które znajdują się w Archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie. W ostatnich edycjach twórczości Herberta oraz studiach o dorobku poety rysunki wykorzystywane są na przykład do wzbogacenia szaty graficznej [1], zaś wydawcy tychże „ikonograficznych przewodników” skupiając się na dorobku literackim oraz artystycznym autora, starają się przybliżyć jego proces twórczy. Potwierdzeniem opinia:
„Wydaje się, jakby myśl, słowo, rysunek uzupełniały się wzajemnie i kome…

Poznanie polskiej kultury i tradycji niepodległościowej

Poznanie polskiej kultury i tradycji niepodległościowej
Zwiedzanie zabytków Krakowa (w tym: wizyta na Wawelu – krypta – grób Józefa Piłsudskiego, zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce,  Zakopane – poznawanie kultury góralskiej (m.in. muzeum zakopiańskie, cmentarz na Pęksowym Brzysku), wykład "Wolność czy śleboda - istota kultury Górali" w ramach współpracy z jednostką terytorialną Starostwa Tatrzańskiego.