Przejdź do głównej zawartości

23-09-2018 Nadzieja Bąkowska | Opertka Witolda Gombrowicza w ujęciu komparatystycznym


Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości. Lekcja historii dla zagranicznych literaturoznawców.

„Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

Nazwa zadania publicznego: Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości. Lekcja historii dla zagranicznych literaturoznawców.


Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Popularne posty za ostatni miesiąc

Warsztaty Herbertowskie | Historia

Historię Warsztatów Herbertowskich opowiada dr Józef Maria Ruszar

Warsztaty Herbertowskie to odbywająca się raz do roku konferencja naukowa, zrzeszająca grono badaczy literatury współczesnej – przede wszystkim twórczości Zbigniewa Herberta, lecz również innych wybitnych autorów polskiej poezji, jak choćby Tadeusz Różewicz. W ostatnich latach Warsztaty Herbertowskie zyskały status wydarzenia o charakterze międzynarodowym.Przemówienie doktora Józefa Marii Ruszara, organizatora Warsztatów Herbertowskich

Warsztaty Herbertowskie

XV Warsztaty Herbertowskie 
I Międzynarodowy Kongres Współczesnej Literatury Polskiej Warszawa Kraków Zakopane 2018
Prof. Małgorzata Mikołajczak | Zrobili cię na szaro

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.
Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

Pomnik

By Siliesiac [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], from Wikimedia Commons


Pomnik papieża Jana XXIII Stoi na Ostrowie Tumskim od 1968 r. i jest jednym z symboli Wrocławia. Papież Jan XXIII był tym, który uznał porządek powstały po II wojnie światowej – polską administrację kościelną na ziemiach zachodnich i północnych.
Pomnik razem z cokołem ma wysokość 5,2 m. Jego autorką jest rzeźbiarka Ludwika Nitschowa, która zaprojektowała m.in. warszawską Syrenkę.
Pomnik powstał nie ze społecz…