Przejdź do głównej zawartości

Warsztaty Herbertowskie | Historia


Historię Warsztatów Herbertowskich opowiada dr Józef Maria Ruszar

Warsztaty Herbertowskie to odbywająca się raz do roku konferencja naukowa, zrzeszająca grono badaczy literatury współczesnej – przede wszystkim twórczości Zbigniewa Herberta, lecz również innych wybitnych autorów polskiej poezji, jak choćby Tadeusz Różewicz. W ostatnich latach Warsztaty Herbertowskie zyskały status wydarzenia o charakterze międzynarodowym.Przemówienie doktora Józefa Marii Ruszara, organizatora Warsztatów HerbertowskichPopularne posty za ostatni miesiąc

25-09-2018 Lenard van Uffelen | Czesław Miłosz w poezjii i krytyce Natalii Gorbaniewskiej

Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości. Lekcja historii dla zagranicznych literaturoznawców.

„Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

Nazwa zadania publicznego: Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości. Lekcja historii dla zagranicznych literaturoznawców.


Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego Napis

Zapraszamy na Inaugurację Kwartalnika Kulturalnego  NAPIS LED
(„Napis. Liryka. Epika. Dramat”)
18 grudnia 2018 roku, o godz. 18.00
w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich
ul. Kanonicza 7 w Krakowie
W programie recytacja utworów pisarzy Kwartalnika oraz spotkanie z autorami.
W wieczorze wezmą udział poeci: Agata Jabłońska, Edward Pasewicz i Janusz Szeremeta oraz prozaik Stefan Türschmid
Wystąpi Maciej Jackowski – aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego
Prowadzenie: Roman Honet i Józef Maria Ruszar
………..
W grudniu 2018 roku ukaże się „Kwartalnik kulturalny Napis. Liryka. Epika. Dramat”, zawierający również wkładkę tematyczną, poświęconą grafice Jacka Sroki. Publikacja ukaże się wraz z trzema książkami – są to monografie wraz z antologiami tekstów - Andrzej Sulikowski „Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera”, Adrian Gleń „Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera” oraz Maciej Woźniak „Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego”. Darmowy p…

Napis. Liryka, epika, dramat | Kwartalnik

Serdecznie zapraszam na promocję pierwszego (a właściwie zerowego) numeru nowego Kwartalnika „Napis. Liryka, epika, dramat”, oraz pierwszych trzech książek monograficznych poświęconych współczesnym polskim autorom.
Józef Maria Ruszar

Warszawa
12 grudnia, godz. 19.00
Big Book Cafe
Jarosława Dąbrowskiego 81

Będą czytane wiersze Tadeusza Różewicza, Jana Polkowskiego, Agaty Jabłońskiej, Małgorzaty Lebdy, Andrzeja Niewiadomskiego i Edwarda Pasewicza, a także fragment nie wydanej jeszcze powieści Stefana Türschmida.
Wystąpią: Lidia Sadowa i Andrzej Mastalerz.
W grudniu 2018 roku ukaże się „Kwartalnik kulturalny Napis. Liryka. Epika. Dramat”, zawierający również wkładkę tematyczną, poświęconą gra­fice Jacka Sroki. Publikacja ukaże się wraz z trzema książkami – są to mono­grafie wraz z antologiami tekstów – Andrzej Sulikowski „Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera”, Adrian Gleń „Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera” oraz Maciej Woźniak „Podróż przez rze­czy…